Sopimukset

Tehovarastot - Yleiset pienvarastojen vuokraehdot

Pienvarastot Kouvola, Lahti, Mikkeli, Kotka ja Lappeenranta

1. Vuokravaraston kunto ja säilytettävät tavarat

Pienvarasto vuokrataan siinä kunnossa, kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Vuokrattua tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Räjähteiden ja niiden käyttöön liittyvien tarvikkeiden (esim. nallit, sytyttimet), helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden ja kaikenlaisten nesteiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys muualla (käytävät, yleiset tilat) kuin vuokrasopimuksessa mainitussa varastossa on ehdottomasti kielletty. Näistä tiloista löytyvät tavarat poistetaan vuokranantajan toimesta ja ne palautetaan erillistä korvausta vastaan.

2.  Vuokrattavan pienvaraston lämmitys, sähkö ja aukioloajat

Lämmitys ja valaistus sisältyvät vuokran hintaan. Muusta mahdollisesta sähkön käytöstä on aina sovittava erikseen vuokranantajan kanssa.
Varastotilat ovat öisin suljetut, samoin muina vuokranantajan mahdollisesti määrittäminä aikoina (esim. huoltotyöt).

3. Vuokrattavan pienvaraston lukitus, vakuutukset ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokralaisen pienvarastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa itse varastoimansa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta ja vuokraamansa varastotilan oven lukitsemisesta riippulukolla. Ellei vuokralainen ole lukinnut ovea, vuokranantaja lukitsee sen ja perii toimenpiteestä aiheutuneet kulut vuokralaiselta.

4. Vuokrattava varastotila

Varastotilan muutostyöt vuokralaisen toimesta on kielletty. Varastotila on sopimuksen päätyttyä palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä. Lattiaan, seiniin ja kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä. Varastotilassa mahdollisesti olevien hyllyjen tulee olla vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun varastotilaan kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien huolto-ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.

Auton tarpeeton joutokäynti ja tupakointi on kielletty sisätiloissa. Vuokralaisen on itse huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä käynti- ja nosto-oven sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla.

5.1. Määräaikainen vuokrasopimus

Päättyy sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista, kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varastotilan, poistanut oven riippulukon ja palauttanut ulko-oven avainkortin sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa sopimus muuttuu kohdan 5.2. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

5.2. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Jos vuokrasopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina kuukauden kerrallaan, kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus katsotaan päättyneeksi, vasta kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5.1. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot.

6. Pienvaraston vuokranmaksu

Vuokralaiselle luovutetaan avainkortti ja oikeus vuokratilan hallintaan, kun sopimusehdot ovat voimassa. Sopimusehdot täyttyvät, kun sopimus on osapuolten allekirjoittama ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokran ja vuokraennakon ja avainkorttipantin. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus ilman eri erillistä ilmoitusta:

- Sulkea avainkortin kulkuoikeus ulko-oviin, sekä pidättää varasto omalla lukituksella. Lukituksen avauksesta vuokranantaja perii hinnaston mukaisen lukitusmaksun. Avauksen suorittamiseen vuokranantaja varaa 1 viikon toimitusajan.

- Irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi.

- Periä hinnaston mukainen huomautuskulu/avausmaksu, sekä viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille.

- Realisointioikeus vuokralaisen kaikkiin varastoimiin tavaroihin, perien tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet toimenpidekuluineen. Loput tilitetään asiakkaalle pyynnöstä.

Vuokralaisen tilityspyyntö sekä mahdolliset huomautukset realisoinnista tulee tehdä kuuden (6) kuukauden kuluessa vuokranantajan ilmoituksesta. Muussa tapauksessa oikeus tilityksiin katsotaan menetetyksi.

7. Vuokravakuuden ja avainkorttipantin palautus

Vuokravakuus ja avainkorttipantti palautetaan, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5.1. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot.

Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus kuitata avoimia saatavia ko. palautuksista. Palautuksen ehtona on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeron.

8. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää pienvaraston vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastotilaan. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista vahingoista tai viivästymisistä Force majeure -periaatteiden mukaisesti.

Vuokrasopimus

Tästä voit ladata esitäytettävän vuokrasopimuksen.

Scroll to top