1. Rekisterin pitäjä
Tehovarastot  Oy
Tehontie 17, 45200 Kouvola
y-tunnus: 1765834-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heikki Hietala, toimitusjohtaja
p. 040 901 1200
s-posti: info@muuttajat.net

3. Rekisterin nimi
Tehovarastot Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan (jäljempänä rekisteröity) verkkopalvelussa tai muuten ilmoittamat tiedot. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä myyntiin ja markkinointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteröidyn tiedot saadaan mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. Seuraamme myös evästeitä ja vierailu rekisterinpitäjän verkkosivuilla jättää jäljen (IP-osoite).

7. Tietojen luovutus 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin Internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö sähköpostiosoitteeseen info@muuttajat.net. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastus- tai korjauspyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

10. Evästekäytännöt
Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä.

Miksi evästeitä käytetään?
Evästeet tunnistavat sivustolle uudestaan tulevan tietokoneen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tehdyt valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Evästeiden hallinta ja estäminen
Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai evästeet voi estää Internet-selaimen kautta (tarkemmat tiedot selaimen ohjeissa). Evästeiden estäminen tai rajoittaminen voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki verkkosivun toiminnot toimi oikein.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

 

Kouvolassa, 10/2021

 

Scroll to top